Pictures from the opening at Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg, Norway, August 25th., 2007
Bilder fra åpningen i Vestfold Kunstnersenter, Tønsberg 25. august, 2007
   


Tønsberg Blad | 29 august 2007.

+ Forhåndsomtale fra samme avis her (27. august 2007)